Site icon KELURAHAN MERJOSARI

DATA MONOGRAFI

KEADAAN PADA BULAN  JULI  –  DESEMBER  TAHUN 2022

 Nama Kelurahan                                     :  MERJOSARI

 Tahun Pembentukan                            :  2000

 1.Dasar Hukum Pembentukan      : PERDA 11 TAHUN 2000

 2.Nomor Kode Wilayah                     :  35.73.05.1002

3.Nomor Kode Pos                                :  65144

4.Kecamatan                                             :  LOWOKWARU

5.Kabupaten/Kota                                :  KOTA MALANG

6.Provinsi                                                    : JAWA TIMUR

    

 

A.DATA UMUM

 

1.   Tipologi Kelurahan

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Luas Wilayah       

3.  Batas Wilayah

1.Sebelah Utara

2.Sebelah Selatan

3.Sebelah Barat

4.Sebelah Timur

a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

h.

 

:

 

:

:

:

:

 

Persawahan

Perladangan

Perkebunan

Peternakan

Pertambangan / galian

Kerajinan dan industri kecil

Industri sedang dan besar

Jasa dan perdagangan

 

336 Ha

 

Kelurahan Tlogomas/Dinoyo

Kelurahan Karang Besuki

Desa Tegal Weru

Kelurahan Dinoyo

 

 

 

4.Orbitrasi (Jarak dari Pusat Pemerintahan)

Jarak dari Pusat Pemerintahan Kecamatan

Jarak dari Pusat Pemerintahan Kota

Jarak dari kota/Ibukota Kabupaten

Jarak dari Ibukota Provinsi

 

:

:

:

 

:

:

 

 

4

5

 

5

92

 

 

Km

Km

 

Km

km

 

                   

 

5.  Jumlah Penduduk    

a.            Laki-laki

b.           Perempuan

c.            Usia 0 – 15

d.           Usia 15 – 65

e.            Usia 65 ke-atas

 

:

:

:

:

:

:

 

   18.960

9.917  

9.043     

 6.063    

12.095  

802      

 
 

Jiwa

Jiwa

Jiwa

 

Jiwa

Jiwa

Jiwa

8.231

KK

 

6.  Pekerjaan/Mata Pencaharian

a. Karyawan :

1) Pegawai Negeri Sipil

2) A B R I

3) Swasta

b. Wiraswasta/pedagang :

c. T a n i

d. Pertukangan

e. Buruh Tani

f. Pensiunan

g. Pemulung

h. J a s a

i. Srabutan

 

 

 

1.050

66

1.700

1.800

129

1.600

170

650

10

89

961

 

 

Orang

Orang

Orang

Orang

Orang

Orang

Orang

Orang

Orang

Orang

Orang

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

7.Tingkat pendidikan masyarakat

a. Lulusan Pendidikan Umum

1). Taman Kanak-kanak

2). Sekolah Dasar

3). SMP        

4). SMA/SMU

5). Akademi/D1-D3

6). Sarjana

7). Pascasarjana

 

 

 

781

5.550

3.130

4.860

1.550

1.180

218

 

 

Orang

Orang

Orang

Orang

Orang

Orang

Orang

 

 

 

b. Lulusan Pendidikan Khusus

1). Pondok Pesantren

2). Pendidikan Keagamaan

3). Sekolah Luar Biasa

4). Kursus Keterampilan

c.  Tidak Sekolah

    

8. Jumlah Penduduk Miskin

(menurut standar BPS)

 

 

 

:

 

 

1.691

         

 

438   

 

Orang

Orang

Orang

Orang

Orang

 

 

KK

 

 

 

 

 

 

 

     

9. U M R Kabupaten/Kota

:

Rp 2.994.143,98.

 

 

        

10. Sarana Prasarana

a. Kantor Kelurahan

b. Prasarana Kesehatan

1. Puskesmas

2. UKBM (Posyandu)  

3. Poliklinik / Balai Pelayanan

Masyarakat

c. Prasarana Pendidikan

1. Gedung Sekolah PAUD

2. Gedung Sekolah TK 

3. Gedung Sekolah SD

4. Gedung Sekolah SLTP   5. Gedung Sekolah SMU

6. Gedung Perguruan Tinggi  

d. Prasarana Ibadah

1. Masjid

2. Mushola

3. Gereja

4. Pura

5. Vihara

6. Klenteng        

e. Prasarana Umum

1. Olahraga

2. Kesenian / Budaya

3. Balai pertemuan

4. Lainnya ……………..

 

 

Permanen

 

ada ( Pustu )

12

2

 

ada

5

8

3

1

 

2

16

35

0

0

0

0

 

 

6

0

10

0

 

 

 

 

Buah

Buah

 

 

Buah

Buah

Buah

Buah

 

Buah

Buah

Buah

Buah

Buah

Buah

Buah

 

 

Buah

Buah

Buah

Buah

 

 

 

 

 

 1. DATA PERSONIL
 2. Kepala Kelurahan (Lurah)

a.

Nama

:

ANTONIO VIERA, SE

b.

Pangkat / Gol

:

Penata Tingkat I ( III/d )

 

c.

N I P

:

19740303 1999903 1 002

 

d.

Pendidikan

:

SARJANA ( S1 )

 

e.

TMT Masa Jabatan

:

2023

 

f.

Riwayat Jabatan

:

1.  Kasi PMP Kel. Kesatrian                     2008-2013

 

 

 

 

2.  Sekretaris Kelurahan Kesatrian     2013-2015

 

 

 

 

3.  Kasubag Keuangan Satpol PP         2015-2020

4.  Plt Kepala Damkar                                 2019

5.  Kasi Operasional Satpol PP              2020-2023

6. Lurah Merjosari                                        2023

 

g.

Jenis kelamin

:

 Laki – laki

 

                                                                                                                                                   

 1. Sekretaris Lurah

a.

Nama

:

GEDE KETUT SUPARTA D, ST

b.

Pangkat / Gol

:

Penata Tingkat I ( III/d )

c.

N I P

:

19730202 200112 1 003

d.

Pendidikan

:

S-1

e.

TMT Masa Jabatan

:

04 Agustus 2017

f.

g.

 

Riwayat Jabatan

Jenis kelamin

 

:

:

1. Sekretasi Lurah Kel. Merjosari

Laki – laki

 

 1. Kasi SARPRAS

a.

Nama

:

MUSYAROFAH, SE

 

b.

Pangkat / Gol

:

Penata (III C)

 

c.

N I P

:

19670920 200312 2 002

 

d.

Pendidikan

:

S-1

 

e.

TMT Masa Jabatan

:

28 September 2022

 

f.

 

Riwayat Jabatan

 

:

1.     Kasi SARPRAS Kelurahan Merjosari

 

g.

 

Jenis kelamin

 

:

Perempuan

 

 1. 4. Kasi Pem & Trantib

a.

Nama

:

GEDE KETUT SUPARTA D, ST

b.

Pangkat / Gol

:

Penata Tingkat I ( III/d )

c.

N I P

:

19730202 200112 1 003

d.

Pendidikan

:

S-1

e.

TMT Masa Jabatan

:

04 Agustus 2017

f.

Riwayat Jabatan

:

Kasi Pem & Trantib Kel. Merjosari

g.

Jenis kelamin

:

Laki-laki

 

 1. Kasi Pemberdaayaan Masyarakat & Pembangunan

a.

Nama

:

MUSYAROFAH, SE

b.

Pangkat / Gol

:

Penata  ( III/C )

c.

N I P

:

19670920 200312 2 002

d.

Pendidikan

:

S-1

e.

TMT Masa Jabatan

:

28 September 2022

f.

Riwayat Jabatan

Jenis kelamin

:

:

1.    Kasi PMP Kel. Merjosari

Perempuan

 

 1. Jumlah Aparat Kantor Kelurahan

a. Golongan I                            :                  0                           Orang

b. Golongan II                          :                  3                           Orang

c. Golongan III                         :                  3                           Orang

d. Golongan IV                        :                  0                          Orang

 

 1. DATA KEWENANGAN

1. Jumlah urusan yang dilimpahkan Kabupaten/Kota : 7

2. Urusan yang dilimpahkan oleh Kabupaten/Kota :

a). Rekomendasi

b). Koordinasi

c). Pembinaan

d). Pengawasan 

e). Fasilitasi                  

f). Penetapan

g). Penyelenggaraan

 

a. Urusan Wajib

Bidang

 

 

  dst.

– Urusan       :

 

 

dst.

– Jumlah

Urusan       :

 

b. Urusan Pilihan

Bidang

 

 

  dst.

– Urusan       :

 

 

dst.

– Jumlah

Urusan       :

 

1.

2.

3.

 

1.

2.

3.

 

 

 

 

 

1.

2.

3.

 

1.

2.

3.

 

 

………………………………………………………..

………………………………………………………..

………………………………………………………..

 

………………………………………………………..

………………………………………………………..

………………………………………………………..

 

 

………………………………………………………..

 

 

………………………………………………………..

………………………………………………………..

………………………………………………………..

 

………………………………………………………..

………………………………………………………..

………………………………………………………..

 

 

……………………………………………………….

 

 

 1. Jumlah Program yang diterima Kelurahan :
 2. Pemerintah Pusat :

No.

Nama Program

Besaran Anggaran (Rp)

01

Rp. –

 

 

 

 

 

 

 

 1. Provinsi :

No.

Nama Program

Besaran Anggaran (Rp)

 

 

 

 

 

 

 

 1. Kabupaten/Kota :

No.

Nama Program

Besaran Anggaran (Rp)

1

3 Program

Rp.   3.927.305.000,00

2

 

 

 

 

 

 

 1. DATA KEUANGAN

1. Anggaran Kelurahan dari APBD Kabupaten/

    Kota  

2. SKPD                                                          

3. Bantuan yang diterima Kelurahan:

a. Pemerintah Pusat                                   

b. Pemerintah Provinsi                                         

c. Pemerintah Kabupaten/Kota                           

d. Hibah/Bantuan Luar Negeri                            

e. Sumbangan/bantuan lain tidak mengikat       

f. Swadaya/gotong royong                           

 

: Rp.   3.927.305.000,00

: Sudah

:Rp ………………………

:Rp ………………………

:Rp ………………………

:Rp ………………………

:RP ……………………..

:Rp ……………………..

:Rp ……………………..

 

 

 1. KELEMBAGAAN

 1. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPMK) atau sebutan lain :

–      Jumlah pengurus

–      Jumlah anggota       

–      Jumlah kegiatan per bulan

–      Jumlah dana yang dikelola

: 64

:      

:

: Rp.

Orang

Orang

Kegiatan

 

 

 1. PKK

–      Jumlah pengurus

–      Jumlah anggota       

–      Jumlah kegiatan per bulan

–      Jumlah buku administrasi yang dikelola

–      Jumlah dana yang dikelola

:   34

:     –

:    5

:   59

: Rp.

Orang

Orang

Kegiatan

buah

0

 

 1. Karang Taruna

–      Jumlah Karang Taruna

–      Jenis Karang Taruna

–      Jumlah Pengurus (rata-rata)

: 1                 Orang

: Mandiri

: 40               Orang

 

 

4. RT/RW

a.    Jumlah RW

b.   Jumlah RT      

c.    Rata-rata penghasilan Ketua RW dalam sebulan

d.   Rata-rata penghasilan Ketua RT dalam sebulan

: 13

: 94

 

: Rp. …. –

 

: Rp. …..-

RW

RT

 

Rp. …..

 

Rp. ……

 

5. Lembaga Kemasyarakatan Lainnya

a. Jumlah 

b. Nama    :                         

 

  1.    BKM jumlah Pengurus

  2.    Karang Werda Jml Pengurus

  3.    Kel.Siaga        Jml Pengurus  

  4.    Gapoktan       Jml Pengurus  

  5.    Kader Lingkungan                 

  6.    Majlis Taklim Jml Pengurus 

  7.    Remaja Masjid

  8.    Ranting Muslimat

  9.    Ranting Fatayat

10.    Ranting GP.Anshor

11.    PERWOS

12.    Ranting Aisiyah

: 12

: 15

: 13

 

: 17

: 14

 

: 16

:

 

:

:

:

:

:

:

    Buah

  Orang

  Orang

 

Orang

  Orang

 

Orang

  Orang

 

Orang

 Orang

  Orang

  Orang

  Orang

  Orang

 

    

 1. KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN

1.   Jumlah Anggota Linmas

2.   Jumlah Pos Kamling      

3.   Jumlah Operasi Penertiban

4.   Jumlah Kejadian Kriminal

    a.     Pencurian        

    b.     Perkosaan        

    c.     Kenakalan Remaja

    d.     Pembunuhan  

    e.     Perampokan

    f.      Penipuan

5.   Jumlah Kejadian Bencana

6.   Jumlah Pos Bencana Alam

7.   Jumlah Pembalakan Liar

8.   Jumlah Pembalakan Liar

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

54

34

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

  Orang

  Pos

  Kali

  Kali

  Kali

  Kali

  Kali

  Kali

  Kali

  Kali

  Kali

  Pos

  Kali

  Kali

 

 

Exit mobile version